بدجور حوصله ام سررفته بود این اواخر هم ک امتحانا و شب بیدار موندنا مزید بر علت شدن تا زندگی کسل کننده تر بشه تا دیشب ...
همه چیز از وب گردی های دیشب من شروع شد ... از پیامی که س.ر گذاشت:گاهی وقتا بعضی آدما چه قدر میتونن روی آدم تاثیر بذارن با حرفایی ک خودشون "قبولشون" دارن 
راست می گفت ...
بعضی موقع ها بعضی حرف ها خیلی رو آدم تاثیر میذارن یهو احساس میکنی مخاطب خاص اون پیامی اون حرفه به عمق وجودت میشینه یه صدایی از درونت بهت میگه : می خوای شروع کنیم ... با هم از اول ...بسازیمش زندگیت رو ...
و تو با تمام وجودت با صدای بلند به ندای درونت بله رو میگی :)
اون قدری انرژی میگیری برای عوض کردن مسیر زندگیت و برای متفاوت زندگی کردن و لذت بردن ازش که با وجود نخوابیدن طی شب گذشته بلند میشی و روزتو شروع می کنی و با انرژی ادامه میدی 
نمیدونم چه جوری بعضی ها اینقد خوبن میدونی خوب بودنشون تو متفاوت بودنشونه تو همرنگ جماعت نبودنشون تو مدل قشنگ زندگیشون دیشب دقیقا همین روم تاثیر گذاشت یهو دلم کشید زندگیم اینجوری باشه متفاوت قشنگ چالشی و البته مفید ...
 با خودم گفتم مگه قراره چه قدر عمر کنم مگه قراره چند بار زندگی کنم که این جوری بخوام خرابش کنم یه جورایی دلم خواست تو این فرصتی ک برای زندگیم دارم یه جوری زندگی کنم ک حسرتشو نخورم 
دیشب واقعا احساس کردم ک اگه این جوری ادامه بدم زندگی رو بد جوری پشیمون میشم
نهایتا تصمیم گرفتمو و شروع کردم ✌️ 
خدا رو خیلی خیلی شکر می کنم که زود راه بهتر رو بهم نشون داد و ممنونم از اون دسته انسان هایی که متفاوتن و متفاوت بودن رو بهمون یادآوری می کنن 
حسبُن الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النّصیر