مطلبی در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت نشده است
قطره ای کوچک میان انبوهی از تلاطم ها ...
در پی یافتن راهی به دریا ...
به بی نهایت ...
به #او ...