بسم او ...


خواهری جان ...

امروز آمدم تا دوباره برایت بنویسم.یک هفته ای از تو دور بودم و دیروز که به خانه برگشتم حس کردم که چه قدر دل تنگت شده ام . حتی حس می کنم در همین یک هفته خیلی بزرگتر شده ای.

 می خواهم برایت از این دنیا و آموخته های جدیدم بنویسم. می دانی این دنیا سراسر مبارزه است. هر کسی را که ببینی برای هدفی می جنگد تا آن را به دست آورد و یا چیزی را که به دست آورده حفظ کند. تفاوت انسان ها در انتخاب هایشان است. انتخاب اینکه برای چه چیزی بجنگند. حواست به هدف هایت باشد. ببین هدفی که قصد داری برای رسیدن به آن بجنگی، ارزش جنگیدن دارد؟ 

بهتر است برای خودت اهداف بزرگی انتخاب کنی و در ورای اهدافت رضای خدا و نزدیک شدن به او را مدنظر داشته باشی. سعی کن اهدافت در مسیر رشد و تعالی انسانیت و ارزش های آن باشد. حواست باشد در مسیر رسیدن به مقصودت هر کاری نکنی و هر راهی را امتحان نکنی. زیرا که بعضی از راه ها به بیراهه میروند و تو نه تنها به مقصد نمی رسی بلکه در این مسیر عزت نفس خویش را نیز از دست می دهی. یادت باشد هیچ وقت هدف وسیله را توجیه نمی کند پس برای رسیدن به اهدافت فقط و فقط از مسیر درست برو. سعی کن همیشه معیارهایی داشته باشی تا انتخاب ها و اهدافت را با آن ها بسنجی. معیار هایت می تواند دین و عقلت باشد. هر دو راهنماهای خوبی هستند به شرطی که از آن ها استفاده کنی.در این مسیر قطعا راهنمایی های ما را هم در کنارت خواهی داشت. می دانی که همه ما تو را خیلی دوست داریم پس تمام سعیمان را می کنیم تا به بهترین شکل راهنماییت کنیم.

افراد دلسوز زندگیت را بشناس و راهنمایی های آن ها را جدی تر بگیر. شاید گاهی حرف هایشان مخالف میلت باشد ، در این مواقع سعی کن بیشتر فکر کنی. گاهی پا روی دلت بگذار و حرفشان را قبول کن و اگر نتوانستی چنین کنی، سعی کن راه سومی پیدا کنی که هم باب میلت باشد و هم تا حدودی حرف آن ها را گوش کرده باشی...

خواهری جان ...

در دنیا همه چیز در حال تغییر و دگرگونیست.به عبارت بهتر همه چیز در جریان است. ثبات و سکون کمتر دیده می شود. خودت را ببین چه قدر تغییر کرده ای. چه قدر بزرگ شده ای و هم چنان بزرگتر و کامل تر می شوی.( اولین بار که دیدمت 9 میلی متر بودی) در دنیایی که ثبات در آن جایی ندارد سعی کن تو هم همیشه در جریان باشی.به این معنی که از تغییرات نترسی و خودت را با دگرگونی های زندگی به بهترین شکل تطبیق دهی.

انعطاف پذیر باش و در مقابل تغییرات مقاومت نکن.زیرا تو نمی توانی در مقابل طبیعت دنیا بایستی که اگر چنین کنی قطعا دنیا تو زمین میزند. بهترین کار این است که با تغییرات همراه شوی و سعی کنی زودتر از بقیه خودت را با تغییرات وفق دهی. این گونه از دیگران موفق تر خواهی بود.

جدیدا فهمیدم که تو هم حرکت را دوست داری و وقتی در ماشین در حال حرکتیم ساکت و آرام یک جا می نشینی. نمی دانم شاید با حرکت کردن آرامش می گیری. 

این را هم فهمیدم که صداها را می شنوی و با شنیدن موسیقی فعالیتت بیشتر می شود. وقتی با تو صحبت می کنم به صدایم عکس العمل نشان می دهی. شاید هم مرا می شناسی :)))) در جریان باش که از الان داری حسابی دلبری می کنی برای همه ، برای مامان و بابا بیشتر ...

نمی دانم نوشته هایم را چند سال دیگر می خوانی. به نظرت خوشحال می شوی وقتی بفهمی برایت می نوشتم؟ یا بی تفاوت از آن ها می گذری؟ دوست دارم که فکر کنم در آینده خوشحال می شوی.با لذت نوشته هایم را می خوانی و سعی می کنی تا به نصیحت هایم گوش کنی. 

میدانی من هم هنوز خیلی کوچکم و تجربه زیادی ندارم اما برای تو یک دنیا حرف دارم ... و دوست دارم همه حرف هایم را به تو بگویم تا شاید تو از من موفق تر باشی ... تا شاید روزی به دردت بخورد و بتوانی راحت تر از پس مشکلی برآیی ... تا شاید راحت تر زندگی کنی و خوشحال تر باشی ...

و همین شاید ها تنها انگیزه من برای نوشتن است ... 

می نویسم ...

تا شاید بتوانم دنیایت را رنگی تر کنم و قشنگ تر ... 

.

.

.

حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر ...